تفاوت گالوانیزه گرم و سرد

– قطعاتی که به روش گالوانیزه گرم ، پوشش داده می شوند، بیشتر برای استفاده در محیط باز و فضای خارجی مناسب هستند. در گالوانیزه کردن به روش گرم ، فلز روی یا زینک تا حدودی به درون آهن نفوذ می کند؛ بنابراین مقاومت فلزاتی که با روش گرم گالوانیزه شده اند، بسیار بیشتر از فلزاتی با روکش گالوانیزه به روش سرد است

ضخامت لایه روی در روش گالوانیزه گرم بیشتر و حدود 80 تا 130 میکرون است . در حالی که در روش گالوانیزه سرد ضخامت لایه روی کمتر از 25 میکرون است.

گالوانیزه گرم برای محافظت از فلز در برابر خوردگی و زنگ زدگی به کار گرفته می شود و قدرت محافظت بسیار بیشتری دارد. اما گالوانیزه سرد با توجه به ضخامت کمتر لایه روی ، تنها برای حفاظت از فلز در برابر زنگ زدگی استفاده می شود.

از نظر ظاهری محصولات تولیدی به روش گالوانیزه گرم دارای ظاهری مات و کدر می باشند و محصولات تولیدی به روش گالوانیزه سرد از ظاهری براق برخوردار هستند.

فلزاتی که پوشش گالوانیزه سرد دارند، در صورت ایجاد خراش عمیق در سطح آنها، دچار زنگ زدگی در لایه های زیرین شده و پس از مدتی اکسید می شوند.

در نتیجه عمر مفید خاصیت ضد زنگی در گالوانیزه گرم چندین برابر گالوانیزه سرد میباشد.